7. Відомості про інформаційне забезпечення (продовження додатка 31)