3. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 30)