1. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення (додаток 23)